TEKNİK ŞARTNAME

AKTİF PARATONER ŞARTNAMESİ


AKTİF BAŞLIK

Aktif Paratoner Başlıkları, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip olup, çok yüksek
deşarj akımına dayanıklı, korozyona uğramaz maddeden yapılmış, en yüksek rüzgâr
hızına dayanıklı olacaktır.

Aktif Paratoner Başlıkların, test edilebilir özelliğe sahip olması tercih sebebidir. Test
cihazının sürekli olarak tesisata monte edilebilir olması ve istenilen anda test
yapılabilmesi tercih nedenidir.

Paratoner başlığı NFC 17-102 Fransız Standartlarına uygun üretilmiş olacaktır.
Paratonerin NFC 17-102 standardına uygunluğunu gösteren test laboratuarı raporu
bulunmalıdır. Bu raporda ölçülen T ve buna bağlı olarak hesap edilen L değerleri
bulunacaktır. Test laboratuarının Aktif paratoner( E.S.E. ) testi için akredite olması
gerekmektedir.

Ürün için, L değerlerine göre, NF C 17-102 ye uygun, farklı koruma seviyelerine
bağlı koruma yarıçapları, ürün katoloğunda hesaplanarak verilmiş olacaktır.

Paratoner tesisatı bayındırlık bakanlığı yıldırımdan korunma teknik şartnamesi ve
NFC 17-102 ye uygun olmalıdır.

– ÇATI DİREĞİ –

Paratoner en az 5 mt boyunda en az 2’’ çapında sıcak Galvaniz kaplanmış bir direk
üzerine yerleştirilecektir. Paratoner direği 7mt’den yüksekse en az üç noktadan gergi
telleri ile tutturulacaktır. Bu tellerin iniş iletkeni ile eş potansiyel olacak şekilde
elektriksel sürekliliği sağlanacaktır. Paratoner direği, paratoneri emniyetle taşıyacak, her
türlü hava şartlarına ve dış etkenlere karşı dayanıklı ve sağlam olacaktır.

7. Çatı direği kelepçeleri galvaniz kaplı veya paslanmaz çelikten yeterli kalınlıkta ve çatı
tipine göre olmalıdır.
İNİŞ İLETKENİ
8. İniş iletkenleri 2×50 mm² dolu bakırdan veya 25x3mm bakır şerit iletkenden olacaktır.
İniş iletkeni mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecektir ve keskin kavisler
yapılmayacaktır. İniş iletkenleri NFC 17-102 standardında belirtilen aralıklarla
döşenmelidir ( ortalama 1 mt’de bir). Ek yapmak gerekirse ekler termo kaynak ile
yapılmalıdır.

 1. Kroşeler, iletken cinsine uygun, korozyon riski en az olacak şekilde paslanmaz çelik
  veya sıcak galvaniz kaplamalı malzemeden üretilmiş olacaktır.
  YILDIRIM SAYICI
 2. İniş iletkenine, test klemensinin max. 10 cm üzerinden seri olarak bağlanabilecek
  4000A ve yukarı değerlere duyarlı olacaktır. Sayıcı IP 65 koruma sınıflı, tercihan
  iletkenleri kesintiye uğratmadan monte edilebilecek, en az 2 haneli (00-99) sayma
  kapasitesi olup test edilebilecektir.

TEST KLEMENSİ

 1. Test Klemensi, kapaklı, plastik koruyucu içinde, iniş iletkenleri ile korozyon
  yapmayacak uygunlukta olacaktır. Test sırasın da çatıdan inen ve topraklamaya giden
  iletkenlerin pozisyonları bozulmadan, 3. bir parça yardımı ile ayırmaya izin vermesi
  tercih edilecektir. Tüm cıvata, somun ve pullar paslanmaz olacaktır.
  KORUYUCU BORU
 2. 32 mm ( 5/4 ” inç) çapında, 2mt boyunda galvanizli çelikten muhafaza borusu içine
  alınacaktır. Boru içinde ki iletkenler ile koruyucu boruyu Eşpotansiyelleme yapmak için
  eşpotansiyelleme takozu kullanılacaktır.
  TOPRAKLAMA MALZEMELERİ
 3. Topraklama elektrotları, toprağın yapısına göre seçilecektir. Toprak yumuşak ise en az
  4 adet 20mm çapında, 1,5mt boyunda, som bakır kullanılacaktır. Zemin kayalık ve
  topraklama çubuğu çakılamıyorsa 50×100 cm 2 mm kalınlığında bakır topraklama ağları
  tercih edilecektir. Yıldırımlık tesisatının bir yapıya montajında yapı topraklaması ile
  eşpotansiyellemesi de yapılmalıdır. Topraklama direnci NFC 17-102 de belirtilen
  10,00 Ohm direnç değerinin altında olmaması durumunda ilave topraklama tanımlanan
  malzemelerle yapılmalıdır.
 4. Topraklama direncinin tutmaması durumunda Topraklama Katkı Maddesi
  kullanılacaktır. Bu maddenin topraklama direncini düşürecek küçüklükte özgül
  dirence(max. 20 .cm ) sahip olduğuna dair test raporları mevcut olmalıdır. Hiçbir
  şekilde toprağı kirletecek kimyasal madde içermemelidir. Hem kuru hem de ıslak

zeminde kullanılacak özellikte olmalıdır. Topraklama Elektrotları ile galvanik ve
kimyasal korozyon yapmamalıdır.

 1. Toprak altındaki tüm ekler Termo kaynak ile yapılacaktır. Termo kaynak esnasında
  kullanılacak kaynak potası ithal ise ithalatçı firmanın sahip olduğu test ve kalite belgeleri
  sunulmalıdır, Termokaynak işleminde kullanılacak potalar ‘’TSEK’’ belgesine sahip Olaçaktır______________________________________________________________________________

– Aktif Paratoner FRANKLİN by TESLA ve COSMOS ESELC

1.Aktif Paratoner Ünitesi Erken Akış Uyarılı (ESE – Early Streamer Emission) Olmalıdır.
2.Aktif Paratoner Ünitesi NF C 17-102 Standartlarına Uygun Olmalıdır Bu standartlara uygun olduğunu ispatlayan uygun bir yüksek gerilim Laboratuarından Alınmış Test Belgesine Sahip Olmalıdır
3.Aktif Paratoner Ünitesi Enerjisini Sadece Havada Oluşan Elektrostatik Alan Yoğunluğunun Değişmelerinden Alacaktır Rüzgar Enerjisi Güneş Enerjisi Ya Da Titreşimlerden Oluşan Kinetik Enerji Gibi Hiç Bir İlave Enerji Kaynağına İhtiyaç Duymayacaktır Dolayısıyla Paratonerler Sallanmak Sreti ile çalışan mekanik paratoner olmayacaktır.
4.Aktif paratoner ünitesi iyon zenginleştirici özel kapasitif düzeneğe sahip olmalıdır.
5.Aktif paratoner ünitesi kimyasal korozyona uğramayacak maddeden yapılmış ve dış yüzeyi parlatılmış ve pürüzsüz olacaktır.
6.Aktif paratoner ünitesinin farklı modelleri,farklı koruma seviyelerine ve bu koruma seviyelerine bağlı olarak farklı koruma sahasına sahip olmalıdır.Her koruma seviyesi için farklı △T tetikleme zaman üstünlüğü bulunacaktır.
7.△T tetikleme zaman üstünlüğü NF C 17 – 102 standartlarında belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

______________________________________________________________________________
– Aktif paratoner SATELIT+G2 ve SATELIT3:
Bir Fransız firması olan DUVAL – MESSIEN’in temsilciiği,ürünleri SATELIT+G2 ve SATELIT3 ESE paratoner sistemleri ve yıldırım sayaçlarının ithali,satış ve montajı.
– Aktif paratoner PROTECTOR by DLP SYSTEMS ve COSMOS ESELC:
Kendi imalatımız olan PROTECTOR ve COSMOS ESE paratoner sistemleri ve yıldırım sayaçlarının satışı,ihracatı ve montajı.
– Aşırı Gerilim Koruma:
Yıldırımın en en zaralı yan etkisi olan aşırı gerilime karşı elektronik cihazların korunması için temsilciliğini yaptığımız Alman LEUTRON firmasına ait aşırı gerilim koruyucularının ithali, projelendirilmesi ve montajı.
– Exoweld Termo Kaynak:
Topraklama ve iletken bağlantılarında kullanılan termokaynak tozu,barutu,pota,çakmak gibi tüm malzeme ve aksesuarlarının,temsilciliğini yaptığımız Kore EMITECH firmasından ithali,satışı ve uygulaması.
– Paratoner Tesisatı için gerekli tüm aksesuarlar:
Yıldırımdan korunma amaçlı yapılan tüm tesislerde kullanılan her türlü montaj malzemesi ve aksesuarının imalat,satış ve uygulaması.
– Topraklama Tesisi:
Yıldırımdan korunma ve elektrik tesisi topraklama işleri ile ilgili malzeme imalatı ve komple montajı.
– Toprak geçiş direnci düşürücü komponent DATEK:
Her türlü topraklama sistemlerinde istenen direnç seviyesini sağlamak amaçlı kullanılan DATEK komponentinin imalat,satış ve uygulaması.
– Proje yapımı ve uygulamaları:
Yıldırımdan korunma sistemlerinin komple proje yapımı ve uygulamaları.
– Radyoaktif madde hizmetleri:
Radyoaktif paratoner ve atık madde sökümü ve ÇNAEM iade işlemleri.Radyoaktif kaynak taşıma ve teslimat.
8.Aktif paratoner ünitesi,yıldırım deşarjı esnasında aktif bölümün daha az etkilenmesini sağlayacak tertibe sahip olmalıdır.Bu nedenle kablo vs gibi ek bağlantı elemanları içermemelidir.
9.Aktif paratoner ünitesi en az 15 yıl paslanmazlık garantisine sahip olmalıdır.
10.Aktif paratoner ünitesi Venturi borusu içeriği ile iyonları hızlandırıcı etkiye sahip olmalıdır.
11.Aktif paratoner ünitesi dışında kalan paratoner tesisatı malzemeleri TS622’de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

ŞİMDİ ARA
Çevrimiçi
1
Çevrimiçi
Merhaba Bilgi Almak İstiyorum
Powered by